Sosyal Medya

Şah Hüseyn'in Firkatiyle

Şah Hüseyn'in Firkatiyle "Yas Yaraşir Dervişe..."

Muharrem...

Firkatin en şedîd hissedildiği Mâh-ı Mâtem...

Bizleri yakıp dağlayan Ehl-i Beyt'in acısının tekrarlandığı Muharremü'l Haram...

Âlemlerin Rabb'inin Kur'ân'da,

"Allah yalnızca siz Ehl-i Beyt'ten her çeşit pislik ve kötülüğü giderip sizi tertemiz kılmak ister" (Azhab/33)  diye buyurduğu bu kutlu ailenin zalimlere kurban olduğu zamanlar...

Son yüzyılda özellikle coğrafyamızda Peygamberimizi tanımaya dair yapılan birçok çalışmanın vücuda geldiği bir dönemden geçiyoruz. Fakat yapılan çalışmalarda görülen en büyük eksiklik şüphesiz Efendimizin ailesinin soyut bir ortamda anlaşılmaya çalışılmasıdır.

Allah'ın temiz ve temizleyici olarak vasıflandırdığı Ehl-i Beyt, bugün hala yeterince tanınmamakta ve yaşadıkları anlatılmamaktadır.

Elinizde tutuğunuz bu çalışma bir albüm projesi kaygısı ile hazırlanmadı.  Efendimizin "Ehl-i Beyt"inin yaşadığı bu hazin vak'ayı sizlere biraz olsun resmedebilmek ve bundan hisseyle şefaatlerine nail olabilmek maksadıyla 2010 Muharreminde gerçekleştirilen ŞÂH HÜSEYN'İN FİRKATİYLE konserinin bir demetidir elinizde tutuğunuz bu çalışma.

Bu konserin sonunda gözyaşlarına boğulan ve hanelerine gittiklerinde Muharremin matemini üzerlerinde uzun müddet yaşadığını söyleyen dinleyicilerimiz, bizlere pek manalı iltifatlarda bulundular. Bir hikmet vesilesidir ki, konser kaydı, dinleyenlerin söylediği gibi yaşanan hüznün son derece lezzetli izlerini sonrasında biz icracılara da fark ettirdi.

İşte bu albümün var olma vesilesi bu hissedişi sizlerle paylaşma arzusudur.

Bu vak'alar bütününün önemli köşe taşları bulunmaktadır ve aslında yaşanan bu hislerin ayrıntıları bunlarda gizlidir.  

 

Şâh Hüseyn'in Firkatiyle

"Yas Yaraşır Dervişe..."

 

1-    Uşşak Kerbelâ Mersiyesi 

Bildiniz mi ben kimem? Okuyan: Hüseyin Sebilci Güfte: Şirzad

2-    Kıra'at 

Azhab Sûresi 33. Ayet Okuyan: Celal Yılmaz 

3-    Rast İlahi 

Ey şehid-i Kerbelâ'ya ağlayan Güfte: Hz. Pir Hasan Sezayi Beste: -

4-    Rast Mersiye 

Etmeyip şâh-ı Peyamber'den hayâ Hak'dan hazer Okuyan: Celal Yılmaz Güfte: Harabî

5-    Rast İlahi

Ey Fâtıma, ey Fâtıma Güfte: Rüşdü Beste:-

Mâhur İlahi 

Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın hâkine yüz sürmüşüz Güfte: Hz. Aşkî Beste: Hz. Aşkî

Rast Şuûl 

Li hamseti utfi biha Güfte: Anonim Beste: Zekâi Dede

6-    Hüzzam İlahi 

Kadrim ola berter şeref-i Nâd-ı Alî'den Güfte: Kâhyazâde Arif Bey Beste: Tanbûrî Mehmet Bey

7-    Hüzzam İlahi 

Gözüm ki kâne boyandı Güfte: Mustafa Saffet Efendi Beste: -

Hüzzam İlahi 

Zâlimler el vurub şimşir-i can-rübâyâ Güfte: Kâzım Paşa Beste: Hüseyin Sebilci

8-    Hüseyni İlahi 

Can ü dilden Hak'dan iste Güfte: Hz. Muhibbî Beste: Metin Alkanlı 

9-    Hüseyni Kıyam Usülü (Selvi Tepesi) Mersiyesi 

Gelin ey ehl-i vegâ çûş edelim çağlayalım Okuyan: Veysel Dalsaldı

10- Uşşak İlahi 

Âbidân-ı Mustafa'yız biz Hüseynîlerdeniz Güfte: Hilmi Dede el-Bektaşi Beste: Hüseyin Sebilci 

11- Dügâh Mâye İlahi 

Hey be zalim n'oldu Ahmed nesline Güfte: Yunus Emre Beste: -

Uşşak İlahi 

Elestü bi Rabbiküm hitâb olunduk Güfte: Hafız Nezih Tolon Beste: Hafız Nezih Tolon

12- Hicaz İlahi 

Düşdü çün kim Kerbelâ'ye gözleri şehlâ Hüseyn Güfte: Şevket Beste: Veysel Dalsaldı       

13- Hicaz İlahi 

Geçeriz dünyada cân ü cânândan Güfte: Hz. Aşkî Beste: Mustafa Hakan Alvan

14- Sûzinak İlahi 

Ali almış sancağını eline Güfte: Yunus Emre Beste: Derviş Kânûni 

15- Uşşak Kerbelâ Mersiyesi (Düet) 

Teşne-lebler bu gece kan il galtân oldu Okuyan: Hüseyin Sebilci - Celal Yılmaz Güfte: Şemsî